Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

PRIJZEN
Onze prijzen zijn zonder verbintenis. Al onze leveringen worden uitgevoerd aan de prijzen en voorwaarden in voege op het ogenblik van de levering. 

VERZENDING
De goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs bij een vrachtvrije verzending. 

BETALING
Behoudens andersluidende schriftelijke aanduidingen zijn onze facturen via voorafbetaling, bancontact/mistercash te voldoen. 

KLACHTEN
Om geldig te zijn moeten de klachten ingediend worden binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. 

TERUGGAVE 
Geen enkele levering mag teruggezonden worden zonder ons voorafgaand akkoord. 

EIGENDOMSRECHT 
De goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de koopprijs ervan. 

VERANTWOORDELIJKHEID 
Onze verantwoordelijkheid blijft hoe dan ook beperkt tot een eventuele vervanging van materiaal met defect erkend als onze fout. Er wordt geen schadevergoeding toegekend.
 
BTW 
BTW aan de Staat terug te storten in de mate dat zij oorspronkelijk in mindering werd gebracht.

RECHTSGEBIED 
Enkel de Rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd bij betwisting.

Afdrukken